Blå blomma - rött hjärta

röd
tro
blodfull åder
famnar
själens
kaos
himlen
byter
skor

Tage Lundin

Olof Lindgren (född 1935)

Jieleden vuelie - Livets joik (1995)

Sju impressioner (2000)
till dikter av konstnären Tage Lundin, Malgomaj

En Lapp-Nils legend (1996)
text Berta Magnusson

Öppen dörr, konsert för två violiner, cembalo och blåsare (1998)
tillsammans med Ensemble ur GotlandsMusiken

Concerto Canto "Flammor vid fjällets fot" för 2 violiner och blandad kör (2002)
tillsammans med Dresdner Kammerchor under Hans Christoph Rademann

nosag CD 142

Skivan kan beställas genom Naxos Sweden eller CD Universe eller nosag shop

Tage Lundin Naturfärg (1998)

DG